تایید طلبی در کودکان
تایید طلبی در کودکان آسیب های زیادی به همراه دارد. تایید و تصدیق در حکم یک داوری تخدیر کننده است. پدر و مادر اغلب در نقش تشویق کننده و ترغیب کننده ظاهر می شوند. به خصوص وقتی پدر و مادر از یک پاداش شرطی استفاده می کنند، صحنه را برای معتاد به تایید شدن فرزندانشان آماده می کنند و این گونه است که در نزد کودک کم سال، راضی کننده صورت خارجی پیدا می کند. پدر و مادر موجودات به شدت قدرتمندی هستند که کنترل همه امور را بدست دارند.آن ها هستند که می توانند مهر و عشق و حمایتشان را ارزانی کودک کنند.

بچه ها از همان زمان کودکی می آموزند که چهره های متبسم و صداهای خوشایند نشانه مهر و عشق و احساس امنیت خاطر و ایمنی هستند. مشکل زمانی بروز می کند که کودک متوجه می شود که تنها اگر خوشایند پدر و مادرش ظاهر شود از مهر و عشق آن ها برخوردار می شود.
بخش قابل توجهی از مبتلایان به بیماری راضی کردن دیگران پدر و مادر الکلی داشته اند. بچه ها در شرایط داشتن پدر و مادر الکلی با موقعیت های دشواری مواجه می شوند. در نظر کودک کم سال پدر و مادری که به شدت الکلی می شوند مرتب روحیه اشان تغییر می کند. ممکن است مادر در صبح و بعدازظهر که هنوز الکل ننوشیده است زنی مهربان باشد و به وظایف مادری خود عمل کند اما وقتی شب هنگام الکل نوشیدن ممکن است نتواند به فرزندانش محبت کند. و نیازهای آنان را برآورده سازد. دنیای الکلی ها برای کودکان مکانی پر از ابهام و سردرگمی است. در این شرایط بچه ها احساس می کنند که مسئولیتی در قبال پدر و مادر خود دارند. با آن که بچه ها هنوز کمسال هستند و نمی توانند به درستی استدلال کنند میخواهند بدانند که چه عامل یا کدام عوامل سبب شده اند که پدر و مادرشان الکل بنوشند.

بچه ها ممکن است به این نتیجه برسند که اگر پدر و مادرشان با یکدیگر خوب بودند و از فرزندانشان رضایت داشتند برای آرام کردن خود الکل نمی نوشیدند.لزوما همه اعتیاد به تاییدها و تصدیق ها ناشی از وجود خانواده های بد عملکرد نیست. در بعضی از خانواده ها پیوند محکمی میان والد و کودک هست اما کودک حالا در نقش یک بالغ هنوز احساس می کند که باید پدر و مادرش را راضی کند. اگر هنوز هم می خواهید برای رسیدن به تائید و تصدیق پدر و مادرتان مطابق انتظارات آن ها رفتار کنید احتمالا در معرض یک سناریو قراز گرفته اید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *